Samisk Kunstnerforbund – Sámi Dáiddačehpiid Searvi

SDS, stiftet i 1979, har som formål å være faglig organisasjon for samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstneriske fotografer fra hele det samiske området. SDS skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og ideelle rettigheter og interesser.

Medlemsskap i SDS oppnås etter søknad. For å bli medlem skal søker oppfylle kriteriene for medlemsskap vedtatt av SDS’s årsmøte. Årsmøtet er SDS’s høyeste organ og vedtar retningslinjene for drift av organisasjonen.

Styret og Kunstnerisk Råd (KR) er de utøvende organer mellom årsmøtene. Styret er ansvarlig for at årsmøtets vedtak og intensjoner blir fulgt, mens KR har det evaluerende ansvaret. SDS er medlem av Samisk Kunstnerråd, de samiske kunstnerorganisasjonenes paraplyorganisasjon med forbindelse både til det nordiske og europeiske kunstnerrådet. SDS innstiller innkjøpskonsulenter til Samisk Kulturråds innkjøpskomite for samisk samtidskunst og kunsthåndverk.

SDS fikk i 1989 forhandlingsrett med den norske stat og forvalter gjennom Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond (SKFV) årlig sin andel av stipendmidlene som tilkommer ved forhandlingene som visningsvederlag, bibliotekvederlag og kopieringsvederlag. Gjennom forhandlingsretten og tilgang til de kollektive vederlagsordningene har SDS skaffet samiske kunstnere bedrede arbeidsvilkår i eget samfunn, ved tildeling av arbeidsstipend, etableringsstipend, prosjektstipend og reisestipend.

SDS jobbet for at de samiske kunstnerne skulle få sitt eget kunstsenter, i dag går det under navnet SDG – Samisk Senter for Samtidskunst.

SDS_Sámi_Dáiddačehpiid_Searvi_-_Samiske_
SDS-SAPMI.COM
  • News
  • Members
  • Resources for artists
  • How to become a member