Performance av Gjert Rognli på kultursenteret SISA


Gjert Rognli, Eallin lea guovtte suorat niehku - Life is a two way dream II

Dáiddár Gjert Rognli dahká performánsa Eallin lea guovtte suorat niehku - Life is a two way dream II lávvárdaga 23. b. skábmamánus. Dat leat oassi čájáhusrahpamis SISA kulturguovddážis mii álgá njeallje áigge (tii. 16.00).


Performánsa čatná oktii noaiddi máilbmeoainnu dološ sámi oskus ja min dálááiggi, ja das dahká eará máilbmeoainnu. Dán áigge leat johtilis rievdadeamit ja máŋgga guvlui polariseren ja globaliseren. Mii leat áigodagas historjjás gos dat mearehis hedjonanáigi dagaha nuorravuođa oskun, dálááigge guovdilastin ja garra individualisma. Mii leat boahtteáiggi vássánáigi. Mii eallit dál das maid olbmot 100 jagi geažes soitet gohčodit “dološ áigin”. Maid mii odne dahkat váikkuha olbmuid eallinvuogi boahtteáiggis.


Gjert Rognli lea maiddái mielde guokte dáiddagiiguin "40 jagi" ávvudančájáhusas SISAs.

Gjert Rognli vil utføre en performance, Eallin lea guovtte suorat niehku - Life is a two way dream II, på SISA, lørdag 23. november fra kl. 16.00. Det er en del av åpningen av jubileumsutstillingen "40 jagi" på SISA kulturhus.

Performancen fletter sammen sjamanens verdensanskuelse fra den gamle samiske religionen og vår samtid, og danner et annet verdensbilde. Skiftningene er raske i vår tid med polarisering og globalisering i mange retninger. Vi er i en epoke i historien hvor den dekadente forfallstiden gir ungdomsdyrking, nåtids fiksering og en ekstrem individualisme. Vi er fremtidens fortid. Vi lever i det menneskene vil kalle "gamle dager" om 100 år. Det vi gjør i dag, vil påvirke måten mennesket lever på i fremtiden.


Gjert Rognli deltar også med to kunstverk i utstillingen på SISA.

Gjert Rognli will do a performance, Eallin lea guovtte suorat niehku - Life is a two way dream II, at the Culture House SISA, Saturday Nov. 23. from 16:00. The performance is part of the opening of the anniversary exhibition "40 jagi" at Culture House SISA.


The performance ties together the shaman’s world view from the old Sámi religion and our present time and makes another world view. The changings are rapid in our time with polarization and globalisation in many directions. We are in an era in history where the decadent time of decay brings worship of youth, fixation of the presence and an extreme individualism. Vi are the past of the future. We live in what humankind in 100 years from now will call “the old days”. What we do today will affect the way people live in the future.


Gjert Rognli will also show two art works in the exhibition at SISA.

Gjert Rognli (foto: privat)
Gjert Rognli (foto: privat)

Nyeste innlegg