Generasjonsprosjekt og kunstverksted

Alta museum 23.11.19

Anita Jakobsen.

NB Påmelding.

Plan for kunstverkstedet:

11:45 – 12:00 Vi ønsker alle deltagere velkommen og viser dem vei til verksted for visuell kunst (maling, tegning og tekst) på Alta Museum sitt møterom.

12:00 – 12:10 Leder av kunstnerverkstedet Anita Jakobsen gir en introduksjon ved å fortelle om den kulturelle og kunstneriske konteksten som gjør dette verkstedet til et generasjonsprosjekt.

12:10 – 12:30 Seksjonsleder Maria Øien med PhD. i Aboriginerkunst gir innlegget: «Vi maler vår kultur: Skapelse av Aboriginsk kunst og helleristningen som uttrykk for identitet.» Etterfulgt av dialog med deltagerne om kunst, urfolk, identitet og væren i verden.

12:30 – 13:30 Kunstnerverkstedet starter under veiledning av Anita.

13:30 – 14:00 Pause med forflytting av alle deltagere til utstillingsrommet.

14:00 – 14:15 Introduksjon for produksjon av felles verk: Alle deltar etter tur med å tegne silhuetter av hverandre i stillhet. Gjennom lyssetting fanges skyggen på et stort hvit, lerret som så tegnes opp i sort. Utstillingen er åpen for publikum og vi er åpen for at også publikum kan delta i den skapende prosessen.

14:15 -15:30 Mens deltagere tegner silhuetter kan de også jobber med tekst, skrive ned tanker de gjør seg gjennom det kreative arbeidet. Verket avslutter ved at Anita tegner inn en rød silhuett av en rekvisitt fra Alta Museum sin gjenstandssamling.


Påmelding:

Kunstnerverkstedet er gratis, men begrenset antall plasser. 

For å melde seg på verkstedet send en e-post til maria@altamuseum.no

Informer om deres fulle navn, telefonnummer og alder, så vil dere bli registret som deltagere så lenge det er ledige plasser.


Enkel servering. 


Velkommen!

  

Anita Jakobsen er billedkunstner og kunstformidler fra Porsanger i Finnmark. Hun er bosatt i Stavanger og jobber til daglig ved Universitet i Stavanger, som universitetslektor i forming ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Som kunstner produserer og jobber hun innen ulike tverrfaglige retninger gjennom billedkunst, performance og i nære samarbeid med musikere og dansere. Hun holder workshop og foredrag på nasjonalt plan, og har turnert for Den kulturelle skolesekken fra 2003 – 2020.

I dette kunstverkstedet vil vi at deltagerne skal få bruke alle sine sanser: Tegne, male, lytte, delta i dialog og skrive ned sine tanker. Vi inviterer dere til å lage et stort kunstverk som er både personlig og skapt i fellesskap. Vi skal sammen tegne store skyggeskisser på et stort lerret og male små personlige akrylmalerier. Vi vil gjennom verkstedet bevege oss mellom et møterom og auditoriet hvor utstillingen «40 Jagi» henger, bestående av samtidskunst laget av medlemmene i Samisk kunstnerforbund.

Anita Jakobsen
Anita Jakobsen. Foto fra masterprosjekt Performance Poesi. Kunstner og hennes oldemor Margrethe Jonsdatter (foto fra 1930) fra Leirpollen i Porsanger.

Nyeste innlegg