Filmvisninger med Geir Tore Holm og Liselotte Wajstedt


Alta Kino, fredag 22. november kl. 16-1730

Vuoigatvuođat eatnamiidda ja čáziide/Retten til landet og til vannet. 
Geir Tore Holm, 2010, video, 13 min

. Filmen er basert på intervjuer med folk som påvirkes av Finnmarksloven, som sier at «samene har kollektive og individuelle rettigheter knyttet til landet.» De ulike synspunktene gis stemme av en mann som er ute og hugger ved ved midtsommertid – tradisjonell kunnskap møter på denne måten formaliserte meninger om rettighetene til bruken av landet. Intervjuene med forvaltere, jurister, politikere, historikere, aktivister, kunstnere og andre brukere av landet og vannet er gjort i Finnmark og Troms in 2009 som en del av Samisk kunstfestival 2008-2011.


Geir Tore Holm

(f. i Tromsø, 1966). Oppvokst i Manndalen i Gáivuotna/Kåfjord. Han bor og arbeider på gården Ringstad i Skiptvet, Østfold. Parallelt til individuelt arbeide med video, fotografi, skulptur, performance og installasjoner, har han formidlet, skrevet om og undervist i samtidskunst siden han gikk ut fra Kunstakademiet i Trondheim i 1995. Geir Tore Holm var prosjektleder for etableringen av Kunstakademiet i Tromsø i 2007 og har vært stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo med prosjektet Poetikk for estetikk i endring 2009-17. Han er innehaver Statens

garantiinntekt for kunstnere og mottaker av John Savio-prisen 2015.

(Foto: Søssa Jørgensen)


Liselotte Wajstedt - Tystnaden i Sápmi "Tystnaden i Sápmi" er en dokumentarfilm som handler om seksuelle overgrep i Sápmi. Filmen tar tak i tabuer og hendelser som har plaget mange samiske unge kvinner – i generasjoner. Seksuelle overgrep er ikke bare et samisk fenomen, det er universelt og angår oss alle. Taushet har vært en overlevelsesstrategi i mange urfolkssamfunn. Kvinnene som står fram i denne filmen, har erfart at taushet ikke lenger gagner noen.


Regissør: Liselotte Wajstedt

Produsent: Linn Henriksen

Produksjonsselskap: Paranord Film (Alta)

Co-produksjonsselskap: Vaja Filmproduction (Stockholm)


Liselotte Wajstedt: Born 1973 in Kiruna, with her Sámi roots in Nedre Soppero, Sweden. Liselotte works fulltime as an artist and filmmaker. Behind her she has an education in painting and arts from different schools in Sweden: Project programme in free Art at Royal institute of art as well as animation and experimental filmmaking with special emphasis on documentary storytelling and scriptwriting; Bachelor of Arts in Expression in Convergent Media, 2010 at Gotland University.

Nyeste innlegg