Bokpresentasjon: Same av Torgrim Halvari

Lørdag 23. november kl 15.00-15.30, Alta bibliotek

Sofia Jannok og Iris Egilsdatter, fra "100 samiske portretter" av Torgrim HalvariTorgrim Halvari er fotograf og vil presentere den nye boka "Same", basert på fotoprosjektet 100 samiske portretter, på Alta bibliotek.


100 samiske portretter er et stort dokumentar- og fotoprosjekt som var knyttet til Tråante 2017, 100 årsjubileet for det første samiske landsmøtet, som vi i dag feirer som Samefolkets dag, 6. februar.


Prosjektet har til hensikt å vise hvor mangfoldig samisk kultur og identitet er i dag gjennom å portrettere hundre samer fra Norge, Sverige, Finland og Russland for deretter å formidle portrettene og historiene gjennom utstillinger, bokutgivelse, blogg, digital storytelling/billedspill og foredrag.


Det finnes fortsatt mange stereotyper om samer og det samiske. Prosjektet er derfor ment som en døråpner for å danne en større bevissthet ved å gi et bilde av gjennomsnittet av personer med samisk identitet i 2017, og skape diskusjon om hva samisk identitet er i dag.


- Gjennom mine intervjuer, portretter og bilder ønsker jeg å vise den samiske legen, fiskeren og artisten. Vise samer i hverdag og fest, på jobb og på fritiden. Selvsagt skal jeg også fotografere de tradisjonelle samiske samfunnene, men for meg er det svært viktig å også få fram at hoveddelen av samene i dag lever i en helt vanlig hverdag som går hånd i hånd med deres samiske identitet.


Som fotograf jobber Halvari med forskjellige stilarter og med forskjellig utstyr. Han har studert fotografi gjennom møte med en rekke kjente fotografer som Stuart Franklin, Morten Krogvold, Joyce Tenneson, Jill Enfield, Arno Rafael Minkkinen, William Ropp mfl.


- Flere år i Stockholm hvor jeg fikk mange gode venner i blant svenske fotografer har gjort at jeg er påvirket og inspirert av fotografer og venner som Cato Lein og Lu Kowski, mfl.

Book launch: "Same" by photographer Torgrim Halvari

Saturday Nov 23, 15.00-15.30, Alta library

The book is based on his documentary and photo project 100 Sami Portraits connected to Tråante 2017, the 100th anniversary for the first Sami congress. Halvari photographed 100 Sami persons from Norway, Sweden, Finland and Russia in order to show the variety of Sami culture and identity, and the portraits have been shown in exhibitions, blogg, lectures and digital storytelling. There are still many stereotypes about Samis. The project is meant as a door opener for more knowledge through creating an image of the average person with Sami identity in 2017 and to create discussion about what Sami identity is today.


- Through my interviews, portraits and images I want to show the Sami doctor, fisher and artist. To show Samis in everyday life and at parties, at work and leisure. Of course I will also photograph the traditional Sami societies, but for me it is very important to show that most Samis today live an ordinary everyday life that goes hand in hand with their Sami identity.


As a photographer Halvari works in various styles and with different equipment. He has studied photography through meeting several known photographers such as Stuart Franklin, Morten Krogvold, Joyce Tenneson, Jill Enfield, Arno Rafael Minkkinen, William Ropp and more.


- The many years in Stockholm, where I became good friends with many Swedish photographers, has made me influenced and inspired by photographers and friends like Cato Lein and Lu Kowski and more.


Torgrim Halvari (Foto: William Ropp)
Torgrim Halvari (Foto: William Ropp)

Nyeste innlegg